30 Mart 2013 Cumartesi

DİLLERİN TANITIM ARAÇLARI OLAN SÖZLÜKLERİN KULLANIM ŞEKİLLERİ VE İPUÇLARI

Hemen hemen her ülkede kullanılan resmi dillerin vs. oldukça köklü ve ayrıntılı, serüvenlerle dolu bir tarihi vardır. Mesela ülkemizde kullanılan ve resmi dil olan Türkçe dilinin tarihi çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Asırlardır konuşulan dilimiz dünyanın en güzel en kapsamlı dillerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Gerek anlam zenginliği, kelime zenginliği, telaffuz kolaylığı, öğrenme kolaylığı vs gibi nedenlerden dolayı Türkçe dili çok güzel bir dildir.

Tabi ki Türkçe dilinde kelime zenginliği ne kadar fazla ise de bu kelimelerin anlamları birden fazla olabilmektedir. Mesela burun sözcüğü ilk söylendiğinde akla insanın koku alma işlevini sağlayan önemli bir organ çağrışımı gelmektedir. Ancak mesela ayakkabının burnu denilebilmekte, Bu çocuk her şeye burnunu sokuyor dendiğince mecaz anlam olmaktadır. Siz de bu farklı anlamları bir Türkçe sözlük alıp, okuyarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca internetteki Türkçe sözlük siteleri de bu kelimelerin öğrenilmesinde oldukça faydalıdır. Sözlük programları teknolojinin gelişmesiyle cep telefonlarına da uyarlanmıştır.

KELİMELERLE DANS

Her dilde farklı bir anlam taşıyan ve çeşitli şekillerde karşımıza gelen kelimeler insanların iletişimini sağlayan en küçük yapı birimleridir. Bir araya gelerek cümleleri oluşturan kelimeler daha anlamlı birer öge haline gelebilmektedir. Cümle için de gerçek anlamından çok daha başka bir hale de bürünebilen kelimelerin iyi bir şekilde bilinmesi ve kullanabilmesi gerekmektedir. Kelime anlamları çok çeşitli şekillerde gruplandırılmaktadır. Bu gruplar her dilde farklı şekillerde olup dillere göre özellik kazanmaktadır. İyi bir konuşmacının daha iyi bir şekilde konuşması için adeta kelimeler ve cümlelerle dans etmesi gerekmektedir. Bunun açık bir örneğini şairlerin kullandığı dilde görebilmekteyiz.

Çeşitli şekillerde dili daha etkin bir biçimde kullanan şairler şiirlerinde kelimeler farklı boyutlar kazandırarak şiirlerini daha etkili kılmaktadırlar. Şairlerin bu kullandığı dil gibi iyi bir konuşmacı da kelime anlamlarına farklı anlamlar kazandırarak insanları düşündürmesi gerekmektedir. Dilimize giren veya çıkan kelimeleri düzenleyen kurum Türk Dil Kurumu olarak bilinmektedir. Çeşitli şekillerde çalışmaları ile dilde ayarlamaları yapmakta ve dilimizin daha özgün bir biçimde olması için uğraş vermektedir.

29 Mart 2013 Cuma

DİLİMİZİN ANAHTARI: SÖZLÜKLER

Her dil içinde çok fazla sözcük bulundurmaktadır. Bu sözcükler, değişik anlamlara gelebilir, tek bir sözcük birden çok, fazla fazla anlamları üzerinde taşıyabilir. Mesela kendi ana dilimiz olan Türkçe'den örnek vermek gerekirse, "at" sözcüğünü incelemeye çalışalım. At isminde bir hayvan türü vardır ve herkes tarafından bu sözcük söylenince ilk bu anlam akla gelir. Bir de fiil yerine kullanılan at sözcüğü vardır, bu da elindekini bırakmak vs. anlamlarına gelir. Aynı zamanda mecaz anlam olan at sözcüğü ise çok hızlı, asla yorulmayan, yüksek forma sahip anlamlarına gelir.

 Dilimizde bir sözcüğün üç adet anlamı vardır. Bu anlamlar; gerçek anlam, yan anlam ve mecaz anlamdır ve üstte bu anlamlara örnek verilmiştir. Siz de birçok sözcüğün tüm anlamlarına bir Türkçe sözlük edinerek öğrenebilir, aklınızdaki soru işaretlerini kolaylıkla giderebilirsiniz. Ayrıca elektronik Türkçe sözlükler de piyasada bolca mevcuttur. Araştırarak en uygun sözlük cihazını satın alabilirsiniz. Türkçe dilindeki tüm kelimeleri açıkça öğrenmek, tüm anlamlarını görebilmek için bir sözlük yeterlidir.

DİLİN UNSUR VE ÖGELERİ

Cümlelerin anlamlı en küçük yapı birimlerine veya anlamlı olmadığı halde kullanıldığı cümlenin içinde belirli bir anlam kazanan en küçük yapı birimine kelime denir. Kelimeler anlaşmamızı sağlayan bir araya gelerek cümleleri oluşturan önemli ögelerdir. Her dilde anlamını karşıladığı varlık ve nesnenin farklı bir kelimesi vardır. Kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Kendi başlarına da bir anlamı olmakla birlikte cümle içinde daha da farklı anlamlar kazanabilmektedir.

Dil insanların ihtiyacını karşıladığı gibi bu ihtiyacın da asıl etkeni tabi ki kelimelerdir. Kelime anlamları farklı şekillerde gruplandırılmaktadır. Bu anlamlar mecazi anlam, gerçek anlam, soyut anlam, somut anlam gibi birçok farklı gruplara ayrılmıştır. Dilin iyi bir şekilde kullanılabilmesi için insanların her dilde bu anlamları iyi bilmesi gerekmekte ve daha etkili bir biçimde kullanması gerekmektedir. Dilde farklı şekilde anlamlar kazanabilen bu kelimeleri konuşurken seçmekte oldukça önemlidir. Kelime anlamları dilimizde çok çeşitli anlama gelebilmektedir. Bu anlamların öğrenebilmesi için sözlük ve lügat gibi çeşitli kaynaklar bulunmaktadır.

28 Mart 2013 Perşembe

GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIĞIMIZ BİLİNMEYEN KELİMELERİN ANLAMLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?

İnsanların konuştuğu diller, her ülkede hatta bazı ülkelerin her şehrinde bile büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Mesela bir ilinde İspanyolca dili herkes tarafından konuşulurken, farklı bir şehrinde ise Katalunca denilen farklı bir dil konuşulabilmektedir. Bu durum ülkemizde de Batı ile Doğu şehirleri arasında görülebilmektedir sıkça. Diller bu kadar yaygınken bu dillerin hepsini öğrenmek eğer çok çok üstün bir zeka seviyesine sahip değilseniz olanaksızdır. Ancak artık bir insanın tek dil bilmesi yaşamını ilerletmesi için oldukça zordur.

Çünkü gelişen teknolojilerin ve artan ulaşım olanaklarının sayesinde her milletten insan, her ülkede bolca bulunmakta burada yaşamaktadır. Bu nedenle de en az bir insanın 3 dil bilmesi gereklidir ileri yaşamında yüksek bir maaş ile çalışabilmesi için. Tabi ki yeni dil öğrenmek oldukça zordur. Yeni öğrendiğiniz dillerde elbette ki bilmediğiniz kelimeler olacaktır. Bu kelimeleri öğrenmek için Türkçe dilinde Türkçe sözlükler kullanabilirsiniz. Alacağınız Türkçe sözlükler sayesinde aradığınız tüm Türkçe sözcüklerin anlamını öğrenebilirsiniz.

KELİMELERİN DİLİ VE ANLAMI

İnsanlar dillerini daha etkili kullanabilmek için uğraş verdikleri bilinmektedir. Çeşitli şartlarda dilin kullanımı oldukça önemlidir ve konuşmanın baskısını artırmaktadır. Örneğin bir pazarlamacı dilini oldukça etkin kullanabilmesi ve konuşmasıyla karşı tarafı etkilemesi gerekmektedir. Bu da tabi ki dilin etkin kullanımı ve kelimelerde ki yaptığı seçimden geçmektedir. Daha etkili konuşabilmek için insanlar dili etkin bir biçimde konuşabilmesi gerekmektedir. Bu da tabi konuşurken seçtiği kelimeler ve bu kelime anlamlarını iyi kullanmaktan geçmektedir.

Kelime anlamları konuşma eyleminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Birçok şair şiirlerinde kelimelerle adeta dans etmekte ve bu şekilde şiirlerini daha çekici bir şekilde kılmaktadır. Bunun gibi konuşmacılar da seçtikleri kelimeleri dikkatli seçmekte ve buna göre konuşmalıdır. Dilimizde oldukça fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin her biri birer anlam karşılamakta olup bazıları ise belirli bir anlam karşılamayıp sadece cümlenin anlamını anlamlaştırmak için kullanılmaktadır. Bunlar gibi, ve, ama gibi kelimeler olup dilde önemli bir yere sahiptirler. Kelime anlamları dilimizde çok önemli bir konu olup gereken önem verilmelidir.

27 Mart 2013 Çarşamba

DİLİMİZDEKİ BİLMEDİĞİMİZ KELİMELERİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?

Dünya üzerinde çok sayıda dil vardır. Bu dillerin tam sayısı günümüzde hala belirlenememiştir. Bazı araştırmacılar 300 dil var derken, bazısı 250, bazısı ise 200 dil vardır diyebilmektedir. Tabii ki hala da bu dillerin tam sayısı belirlenememiştir. Bunun en önemli nedenini söylememiz gerekirse, mesela Afrika ülkelerindeki kabile halindeki yaşayan insan topluluklarının kullandığı diller resmi kayıtlara geçmemiştir. Ya da bazı dillerin yan kolları oluşmuştur.

Değişik şiveler, ağızlar vs oluşmuştur bu dillerde. Kimi araştırmacı da bu yan olayların gerçek dil oluşturup oluşturmadığını hala çözememiştir. Bunun temel nedeni budur. Tabii ki dünya üzerinde bu kadar dil var iken, biz sadece doğduğumuz topraklarda kullanılan ve reflekslerimizle öğrendiğimiz ana dilimiz haricinde dillerde bilmek zorundayız. Mesela Türkçe dilini öğrenirken çok köklü bir dil olduğu için elbet anlamını bilmediğimiz sözcükler ortaya çıkacaktır. Bu kelimeleri her yerden kolayca edinebileceğiniz bir Türkçe sözlük ile öğrenebilirsiniz. Türkçe sözcüklerin kullanımı da sanıldığı durumun aksine oldukça kolay olmaktadır.